SERGAS, magóasme nos ollos (I)


O artigo SERGAS, magóasme nos ollos (I) foi publicado orixinalmente n'As MIR e unha noites en 4 de agosto de 2015.


Neste estraño bilingüísmo en que vivimos dáse unha cousa ben curiosa. No castelán, calquera erro lingüístico, por pequeno que sexa, é motivo de vergoña. Se nun hospital español houbese un rótulo que dixese, por exemplo, *neumolojía en vez do correcto neumología todo o mundo se alporizaría e sería corrixido decontado. No galego isto non acontece así. Se nun hospital galego existe un rótulo que di *neumoloxía en vez do correcto pneumoloxía, ninguén lle dá importancia. E o que é peor, se alguén se decata do erro e ten a ousadía de queixarse, o resto da xente contéstalle con reproches. Porque o castelán hai que o escribir ben, mais no galego todo vale.

Si, é moi fácil botar a lingua a pacer, mais... como demostrar que é verdade? Pois cunha boa colección de fotos.

Hospital Clínico de Santiago
(Fonte: Feísmo lingüístico)
Hospital Universitario da Coruña
(Fonte: As MIR e unha noites)
Hospital Provincial de Conxo
(Fonte: As MIR e unha noites)
Hospital Universitario da Coruña
(Fonte: As MIR e unha noites)
Hospital Meixoeiro de Vigo
(Fonte: ZapperDJ)


Entón, vamos repasar os erros das fotos, que son faciliños.

  1. Camilla en galego é padiola, andas ou angarellas.
  2. Armacén, aínda que é unha forma que existe no galego, non é a palabra normativa, que sería almacén. E suero é soro.
  3. Extravismo non existe en lingua ningunha, refírense ao estrabismo.
  4. Ieso é aquilo que repetía a Pantoja de Puerto Rico. O material que se usa para inmobilizar as fracturas dos ósos chámase xeso.
  5. Excluxivo é a maneira en que Rajoy pronuncia exclusivo.