Vivamos como estudantes de Medicina


O vídeo Vivamos como estudantes de Medicina foi proxectado orixinalmente na Gala dos Oscars de Medicina 2012 en 21 de marzo de 2012.